Chổi Quét Nhà Cán Dài – Uncle Bills

Cán cầm bằng sắt, không gỉ.
Sợi chổi chất liệu nhựa.